மட்டு. தேவாலயத் தாக்குதல் தற்கொலைதாரியின் சீ.சீ.டி.வி காணொளி வெளியானது!!

Report
1515Shares

மட்டக்களப்பு சீயோன் தேவாலயத்தில் தற்கொலைத்தாக்குதலை மேற்கொண்ட தற்கொலைதாரியினது என்று நம்பப்படுபவரின் சீ.சீ.டி.வி. காணொளி தற்பொழுது வெளியானது.

66068 total views